น๊อตยึดล้อ

*ขนานเกลียว มีอยู่ 2 ขนาน 1.25 และ 1.50 mm.

1.25 สำหรับรถรุ่น Nissan , Lancia , Subaru

1.50 สำหรับรถรุ่น Toyota , Mitsubishi , Isuzu , Mazda , Honda

5 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

5 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย