วาล์วจุกลม

วาล์วจุกลม

3 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
  1. วาล์วจุกลม No.01 [0°]
  2. วาล์วจุกลม No.02 [45°]
  3. วาล์วจุกลม No.03 [90°]

3 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย